E-mail
info [at] pkfe.hu
7677 Orfű
Széchenyi tér 1.
Európai Unió

Bemutatkozás

A Pécsi Kistérségi Fejlesztő Egyesület bemutatása

A Pécsi Kistérségi Fejlesztő Egyesület 2006 óta elkötelezetten tevékenykedik Pécs térségéhez tartozó települések összehangolt fejlesztésén, a helyi közösségek erősítésén, a települések kulturális, sport, szabadidős, oktatási és szociális tevékenységének támogatásában, a hagyományok, meglevő értékek őrzésében, közösségi programok szervezésében. Az Egyesület aktívan vesz részt a térségi és a helyi fejlesztési stratégiák, településfejlesztési koncepciók elkészítésében, a vidéki közösségek erősítésében, a közszolgáltatások bővítésében, minőségük javításában. Az Egyesület tagjai a helyi, közösségi tervezőmunka módszertanának népszerűsítésével és alkalmazásával egy-egy település számára megoldási javaslatokat igyekszik találni a település élhetőségét, fenntarthatóságát elősegítő fejlesztési célok, intézkedések megfogalmazására. A helyi közösségek a térségfejlesztés egyik kulcsszereplői, ezért szervező erejének, érdekérvényesítő képességének növelését létfontosságúnak véljük a vidéki életminőség javulása, a települések fenntartható fejlődése érdekében. Térség és településfejlesztő munkánk alappillérei a helyi közösségek.

Egyesületünk rendszeres tevékenységei közé tartozik a térség civil közösségei számára szakmai tanácsadórendszer, szakmai műhelyek működtetése, a helyi közösségek fejlesztése találkozókkal, tréningekkel. A fiatalok közösséggé szerveződésében bekapcsolódtunk a „Bezzeg az én időmben”, valamint az „Új nemzedék újratöltve” programokba. A közösségek fiatalítása, mint megoldandó legfontosabb probléma minden találkozónak témája. A civil közösségek fiatalításában, fiatal kortárs animátorok képzésében, a felkereső ifjúsági munka szervezésében bekapcsolódtunk és együttműködtünk a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársaival. A térség nemzetiségi kultúrájának ápolásában, megismertetésében aktív szerepet vállal Egyesületünk azzal, hogy találkozókat, képzéseket, mesterségek bemutatását szervezi, bonyolítja. Munkálkodunk a nemzetiségi kultúrát, hagyományőrzést ápoló civil közösségek hálózatba szervezésén. Civilek számára rendezett szakmai műhelymunkákon tekintettük át a térség közösségeinek helyzetét, jövőképet formáltunk, feladatokat határoztunk meg, amelyeket folyamatosan hajtunk végre.

Fontos feladatnak tartjuk a fiatalok közösségekké szerveződését, a hagyományok őrzését, a generációk közötti együttműködést melyet igyekszünk szakemberek bevonásával és célzott programokkal elősegíteni.

Egyesületünk a Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület (Leader HACS) 2008-as, majd 2015-ös stratégiája meghatározásának, majd módosításának is meghatározó szakmai műhelye volt. A stratégia készítése során létrejött és azóta is együtt dolgozik az a szakmai munkacsoport, akik elhivatottan működnek közre a vidék fejlesztésében, a helyi közösségek építésében. Az Egyesület tevékenységében az utóbbi években kiemelt fontosságot kapott a közösségi kezdeményezésen alapuló helyi gazdaságfejlesztés, a helyi termék népszerűsítése, megjelenítése a turisztikai kínálat bővítésében. Hat 500 fő alatti településnek készítettük el (Áta, Bakonya, Kisherend, Kővágótöttös, Szőkéd, Lothárd, Aranyosgadány) a gazdaságfejlesztési programját. Térségünkben 22 db 500 fő alatti település van. A programozás a helyi lakosság széleskörű bevonásával, a különböző érdekcsoportok megszólításával, a helyi közösségek aktív közreműködésével folyt, melynek mozgatórugói a helyi önkormányzatok voltak. Egyesületünk bekapcsolódik a helyi termék, a helyi védjegyrendszer térségi szintű folyamatába, az ahhoz kapcsolódó rendezvények, programok szervezésébe, bonyolításába, jó gyakorlatok bemutatásába, melynek során jelentős számú helyi termék készítővel került kapcsolatba. Az együttműködés eredményeként a kistelepüléseken lakók gazdasági erejének növelését, a foglalkoztatottság javulását tűztük ki célként. Az Egyesület koncepciót dolgozott ki „A helyi termék a turisztikai szolgáltatás kínálatának bővítése” témakörben. „Teret a vidéknek” címmel konferenciát szervezett a pécsi Kodály Központban 180 fő részvételével. A helyi közösségek újjászervezése, megerősítése érdekében közösségépítő találkozókat, képzéseket, tréningeket szervezünk, rendszeresen együttműködünk a Civil Közösségek Háza szakembereivel, bekapcsolódunk programjaikba, közös szervezésben bonyolítunk rendezvényeket, képzéseket. Szolgáltatatásainkkal jelen vagyunk a térség Integrált Közösségi és Szolgáltató Tereiben.